Pri sudaru sa vozilom registrovanim u inostranstvu

Pri sudaru sa vozilom registrovanim u inostranstvu, obavezno uzmite kopiju njegove zelene karte ili prepišite sve podatke sa nje. Naravno, obavezan je i policijski zapisnik. Potom se obratite nekom od domaćih osiguravajućih društava i preko njih predajte odštetni zahtev. Postoji mogućnost da vozilo iz inostranstva nema zelenu kartu, već granično osiguranje, kod domaćih osiguravajućih kuća. Tada se odštetni zahtev podnosi osiguravajućoj kući koja je izdala polisu graničnog osiguranja.